Σάββατο, 30 Μαϊος 2020 21:21

Συμβουλευτική Ηλικιωμένων εξήγγελε ο Τίγκας

silvereconomy
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Νέος Θεσμός: Ψυχολογική Στήριξη-Συμβουλευτική Ηλικιωμένων Συμπολιτών μας

Στις δύσκολες μέρες που περνάει σήμερα η πατρίδα και η κοινωνία μας, η παροχή υπηρεσιών του Δήμου στους πολίτες συνολικά, αλλά και σε οποιαδήποτε κοινωνική ομάδα ειδικότερα, αποτελεί χρέος του και πρέπει ο Δήμαρχος συνεχώς να προσπαθεί να τις βελτιώνει. Η μάχη αυτή είναι καθημερινή και πρέπει να συνεχίσουμε να την δίνουμε, με στόχο την εξασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου ζωής για όλους τους συμπολίτες μας.
Η Ψυχολογική Υποστήριξη και η Συμβουλευτική για την τρίτη ηλικία είναι ένας νέος θεσμός που αναπτύσσεται σιγά – σιγά από τους δήμους, καθώς όλο και πιο μεγάλο μέρος πληθυσμού περνάει στην τρίτη ηλικία παγκοσμίως και η Ελλάδα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις.

Στην Ελλάδα το 2016, το 14% του πληθυσμού ήταν άνω των 65 ετών και σύμφωνα με τις προβλέψεις το ποσοστό αυτό το 2020 θα είναι άνω του 20% και το 2030 περίπου το 30%!
Η χώρα μας κατατάσσεται στην πρώτη θέση μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε γηράσκοντα πληθυσμό (ποσοστό αύξησης 21,4% μεταξύ των ετών 2001-2006) έναντι μέσου όρου της Ε.Ε. 17,2%. Ταυτόχρονα, η Ελλάδα και η Ιταλία καταγράφουν τον τρίτο χαμηλότερο δείκτη γεννήσεων (9‰) στην Ε.Ε., μετά τη Γερμανία (8,4‰) και την Πορτογαλία (8,5‰).
Επιπλέον, σύμφωνα με τα δεδομένα της ετήσιας έκθεσης της Διεθνούς Οργάνωσης Help Age International (HAI) (2015) για την ποιότητα της ζωής των ηλικιωμένων, η Ελλάδα είναι στη λίστα των χειροτέρων χωρών για να ζει ένας πολίτης άνω των 60 ετών. Συγκεκριμένα η χώρα μας είναι στην 79η θέση μεταξύ 96 χωρών, όσον αφορά στην κοινωνικο-οικονομική ευημερία, κάτω και από τη Βενεζουέλα και τη Νότια Αφρική.
Τα τελευταία χρόνια τα αιτήματα στο Δήμο μας για Ψυχολογική Υποστήριξη και Συμβουλευτική από ηλικιωμένους κατοίκους αυξάνονται συνεχώς. Οι νέες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί, οικονομικές και κοινωνικές, πιέζουν την οικογένεια η οποία «στηρίζεται» τελικά στον ηλικιωμένο συνταξιούχο ή εγκαταλείπει το μέλος που δεν μπορεί να την στηρίξει και είναι ευάλωτο.

Με τη silver economy (ασημένια οικονομία ή οικονομία της τρίτης ηλικίας), καλύπτονται μια σειρά διαφορετικών αλλά συνδεδεμένων μεταξύ τους θεμάτων, που αφορούν την ποιότητα ζωής, την ένταξη ξανά και δυναμικά στην κοινωνία και τη συμμετοχή στην οικονομική ζωή των ατόμων της τρίτης ηλικίας. Καλύπτονται επίσης θέματα της γήρανσης του πληθυσμού μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων πολιτικών, προϊόντων και τεχνολογιών.
Ο τεράστιος ανενεργός πληθυσμός που θα ζει στις πόλεις κυρίως σε λίγα χρόνια θα χρειάζεται μια ανάλογα τεράστια υποστήριξη. Το 25% των ηλικιωμένων πάσχουν από κατάθλιψη. Η χρήση των κινητών χρειάζονται ειδικές εφαρμογές όπως το μεγάλωμα των γραμμάτων. Αναπτύσσονται τεχνολογίες ρομπότ για την κατ΄οίκον παρακολούθηση και υποστήριξη, ακόμη και η πρόσβαση στους δημόσιους χώρους χρειάζεται αναδόμηση (ασανσέρ, ράμπες κλπ). Σήμερα πια μιλάμε για την Ενεργό Γήρανση.

Για να πραγματοποιηθεί η αναγκαία μετεξέλιξη των ΚΑΠΗ κρίνεται απαραίτητη μεταξύ των άλλων και η υλοποίηση των προτάσεων που παρουσιάζονται παρακάτω για την κάλυψη των σωματικών αλλά και πνευματικών αναγκών των ηλικιωμένων:
• Πρόσληψη μόνιμου Κοινωνικού Λειτουργού που θα προσφέρει υποστηρικτικές υπηρεσίες με σκοπό την πρόληψη ή την αντιμετώπιση κοινωνικών αναγκών και ανθρώπινων προβλημάτων.
• Πρόσληψη Ειδικού Ψυχολόγου για άμεση εξυπηρέτηση των συναισθηματικών αναγκών των ηλικιωμένων και την παροχή Ψυχολογικής Στήριξης και Συμβουλευτικής.
• Προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού στο υπάρχον φυσικοθεραπευτήριο, που θα επιτρέψει τη μεγιστοποίηση και την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών.
• Εκσυγχρονισμός του γενικού εξοπλισμού του ΚΑΠΗ ώστε οι ηλικιωμένοι να μπορούν να απασχοληθούν εκεί τις ελεύθερες ώρες τους.

Οι Δεσμεύσεις μας
• Πρόσληψη μόνιμου Κοινωνικού Λειτουργού που θα προσφέρει υποστηρικτικές υπηρεσίες.
• Πρόσληψη Ειδικού Ψυχολόγου για την παροχή Ψυχολογικής Στήριξης και Συμβουλευτικής.
• Προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού στο υπάρχον φυσικοθεραπευτήριο.
• Εκσυγχρονισμός του γενικού εξοπλισμού του ΚΑΠΗ ώστε οι ηλικιωμένοι να μπορούν να απασχοληθούν εκεί τις ελεύθερες ώρες τους.

Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε τη χρήση των cookies.